همکاران

 

seyed hosein mousavi
 • مهندس سید حسین موسوی
 • سمت: رئیس مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد
 • تلفن تماس: 38802456

 

امین
 • مهندس محمد امین
 • سمت: معاون مراکز رشد واحدهای فناور
 • تلفن تماس: 38802416
 نداف
 •  حمیدرضا نداف سنگانی
 • سمت: کارشناس جذب و پذیرش
 • تلفن تماس: 38802177

 

پارسا
 • مریم پارسا
 • سمت: کارشناس جذب و پذیرش
 • تلفن تماس: 38802406
 •  محمدمهدی شمس
 • سمت: پشتیبانی
 • تلفن تماس: 38802351

 

شهری
 • صدیقه شهری
 • سمت: مسئول دفتر مراکز رشد
 • تلفن تماس: 38802185-38802456

 

 

 

رویدادهای پیش رو

18 الی 21 دیماه 1397
5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق