نشست مشترک شرکت های فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد

 

001

رویدادهای پیش رو

1 الی 3 آبان ماه
21 الی 24 آبان ماه
7آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق