نشست مشترک شرکت های فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد

 

001

رویدادهای پیش رو

12 الی 15 آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق