نشست مشترک شرکت های فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد

 

001

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق