اطلاعیه برگزاری گارگاه انتقال تکنولوژی و نحوه نگارش قراردادها

لازم به ذکر است شرکت در این کارگاه برای واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد رایگان می باشد.

photo 2018-07-08 21-49-59

رویدادهای پیش رو

12 الی 15 آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق