اطلاعیه برگزاری گارگاه انتقال تکنولوژی و نحوه نگارش قراردادها

لازم به ذکر است شرکت در این کارگاه برای واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد رایگان می باشد.

photo 2018-07-08 21-49-59

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق