خدمات کتابخانه ای

phoca thumb l DSC04347

 

  • خدمات بخش مرجع
  • خدمات بخش اطلاع رسانی
  • خدمات پایگاه های اطلاعاتی
  • خدمات پایگاه اشتراک دانش (پاد)
45631252333333333333

 

رویدادهای پیش رو

1 الی 3 آبان ماه
21 الی 24 آبان ماه
7آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق