672896666666666

دکتر احمدرضا بهرامی

سمت : معاون پژوهش و فناوری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

33333333333333333333333

دکتر رضا قنبری

سمت: معاون ایجاد و توسعه مراکز رشد

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

آقای دکتر امیر ملک زاده

دکتر امیر ملک زاده

سمت: مدیر توسعه و انتقال فناوری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

mehdizadeh

مسعود مهدی زاده مقدم

سمت: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

خراسان رضوی

مهندس غلامعلی نخعی

سمت: کارشناس اقتصادی و معاون سابق

سازمان همیاری شهرداری های 

خراسان رضوی

 

مهندس عبدالرسول ناصری

سمت: کارشناس ارشد بانک صادرات

seyed hosein mousavi

مهندس سید حسین موسوی

سمت: رئیس مرکز رشد واحدهای فناور 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 امین

مهندس محمد امین

سمت: معاون مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

 

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق