عنوان جوان برگزيده خلاق و كارآفرين از سوی وزارت ورزش و جوانان در اولين همايش ملي «انتخاب و توانمند سازی جوانان» به مديرعامل واحد فناور مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد تعلق گرفت

Webp.net-resizeimage نخستین دوره ملی «توانمندسازی کارآفرینی و جوانان وکارآفرین برتر کشور» باحضور محمدمهدی تندگویان، معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اردیبهشت ماه سال جاری در بندر انزلی برگزار شد. در این همایش از 12 کارآفرین برتر و صاحبان 4 ایده برتر در حوزه کارآفرینی تجلیل شد.

در این میان از امیرحسین ودادیان دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرعامل واحد فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با برند تجاری «Professor DNA» و ایده محوری خدمات «ارائه شناسنامه ژنتیکی و اطلاعات کاربردی ژنومیک و برنامه های تخصصی مرتبط با آن به افراد جامعه» به عنوان تنها جوان برگزیده کارآفرین خراسان رضوی از سوی وزارت ورزش و جوانان در اولین همایش ملی «توانمندسازی جوان کارآفرین» انتخاب شد.

 

Scan1

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق