22 5

تفاهم نامه همکاری وزارت تعاون و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تفاهم نامه همكاري وزارت کار واموراجتماعی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تفاهم نامه همكاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و دانشگاه فردوسي مشهد

تفاهم نامه پارک علم و فناوری خراسان1

تفاهم نامه پارک علم و فناوری خراسان2

تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری و دانشگاه فردوسی مشهد

تفاهم نامه همكاري با اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي

تفاهم نامه توسعه صادرات محصولات وخدمات دانش بنيان پارك هاي علم و فناوري و وزير علوم و معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري.

تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با مرکز رشد دانشگاه فردوسی

تفاهم نامه همکاری مشترک شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد

تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد

تفاهم نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و اداره كل كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي

تفاهم نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و شركت داروسازي ثامن

تفاهم نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و كانون كارآفرينان برتر خراسان رضوي

تفاهم نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و شركت داروسازي پارس تك رخ

تفاهم نامه همکاری مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران و دانشگاه فردوسي مشهد

تفاهم نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي

تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي و فناوري با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

رویدادهای پیش رو

12 الی 15 آذرماه
3 الی 6 دی ماه

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق