مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

 واحد فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد:

فناوری های راهبردی آریاژ

نام مدیر عامل: یحیی محمدی

زمینه فعالیت: فنی و مهندسی

ایده محوری: طراحی و ساخت کنترلرهای سیستم اتوماسیون ساختمانی و مدیریت انرژی

معرفی  :

این شرکت در سال 1388در جهت فعالیت در عرصه فناوری های نوین جهانی به ویژه در حوزه برق و فناوری اطلاعات و در زمینه های مشاوره،آموزش،فروش،اجرای پروژه تأسیس گردید.خدمات شرکت بدون حد و مرز به کلیه بخش های مختلف جامعه همانند سازمان هاو ارگان های دولتی، شرکت های خصوصی ، کارخانه ها و احدهای تولیدی ، مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی ، نظامی و مردم عادی در حوزه جغرافیایی خاورمیانه ،با بالاترین کیفیت ارائه می شود.

محصولات و خدمات:

(SONY-انجام پروژه سازمان ترافیک (دوربین های هوشمند

-انجام پروژه هتل شرکت نفت

) SONY( -انجام پروژه سازمان میراث فرهنگی

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی ، مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

تلفن:6093607-0511

YAHYA-MOHAMMADI@YAHHOOایمیل:

2052 :تعداد دفعات بازید