مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

سوسن گل خراسان

نام مدیر عامل:علی میرچولی

زمینه فعالیت:مهندسی کشاورزی، علوم باغبانی

ایده محوری:تولید سوخ تجاری سوسن

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال 1389با هدف ارائه خدمات در حرفه ی کشاورزی تأسیس گردید. و تاکنون در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز و گلخانه های تمام اتوماتیک و انجام پروژه های مختلف کشاورزی و باغداری فعالیت دارد.

محصولات و خدمات:

-تولید سوخ سوسن

-تولید شانه بریده سوسن

-طراحی و اجرای فضای سبز

-طراحی و تولید و احداث گلخانه های پیشرفته و نیمه اتومکاتیک

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب درب شرقی،مرکز رشد3

تلفن:

Email:soosangol.co@gmail.comایمیل:

2892 :تعداد دفعات بازید