مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد


تعاونی دانشگران صنعت سبز پژوه

نام مدیر عامل:علی گرمرودی اصیل

زمینه فعالیت: مهندسی شیمی

ایده محوری:تولید انواع کربن های فعال نانو ساختار جهت مصارف گوناگون صنعتی با رویکرد نانو تکنولوژی

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال1388باهدف طراحی و ساخت و بهینه سازی فرایندهای شیمیایی و صنعتی با تأکید بر نانو تکنولوژی و همچنین آموزش و پژوهش در زمینه های مرتبط تأسیس گردید. و با توجه به اینکه اعضای این شرکت عضو هیئت علمی دانشگاه می باشند،این شرکت آمادگی خود را جهت انجام کلیه امور آموزشی ، پژوهشی،تولید و موارد مشابه در زمینه های مرتبط با مهندسی شیمی دارد.

محصولات و خدمات:

-کربن فعال جهت مصارف گوناگون با رویکرد نانوتکنولوژی

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی ،مرکز رشد1

تلفن:8837386-0511

Ali_garmroodi@yahoo.comایمیل:

1967 :تعداد دفعات بازید