مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

آینه شهر فردا

نام مدیر عامل:فاطمه حسینی

زمینه فعالیت: تولید سامانه مدیریت داه های مکانی , مشاوره و آموزش خدمات تخصصی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

ایده محوری:بومی نمودن فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ایجاد پایگاه های اطلاعات مکانی با رویکرد ارائه خدمات تخصصی در زمینه های طراحی و ایجاد سامانه پایگاه مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی مبتنی برWEBGIS

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال 1383فعالیت خود را با موضوع ارائه خدمات تخصصی در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دورآغاز نموده و هم اکنون در زمینه پژوهش ، تحقیقات،توانمندی های نرم افزاری و آموزشی مشغول بکار است.

محصولات و خدمات:

طراحی و تولید سامانه مدیریت داه های مکانی مبتنی برWebGIS

مشاوره در طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه GIS

تالیف کتاب اولین کتاب کاربردی "خود آموز نرم افزار Google earth"

تالیف کتابهای کاربردی ArcGIS

مجری برگزاری دوره های تخصصی GIS جهت کارشناسان بیش از 10 سازمان دولتی

آموزش تخصصی GIS و RS به بیش از 3 هزار نفر در شرق کشور

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده منابع طبیعی ،مرکز رشد2

تلفن: 8761871-0511

www.giscenter.ir

info@giscenter.ir

asfgis@yahoo.com

3688 :تعداد دفعات بازید