مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهدآناکاوان توس

نام مدیر عامل:رضاخواجوی

زمینه فعالیت: نرم افزارهای یارانه ای

ایده محوری: مشاوره ،پژوهش وتولیدنرم افزارهای یارانه ای

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال 1384در زمینه مشاوره،پژوهش و تولید نرم افزارهای یارانه ای تاسیس گردیده است.و با سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در جهت آموزش مهندسی عمران به مدت 2سال همکاری داشته است.

محصولات و خدمات:

-نرم افزار ملی انفجار

-میز لرزه دو محوره

-نرم افزارمدیریت بانک اسناد علمی

-سامانه جامع آموزش مجازی

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی ،مرکز رشد1

تلفن: 8796784-0511

ایمیل:

1741 :تعداد دفعات بازید