مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

شرکت تعاونی زیست فناوری صبا

نام مدیر عامل:مصطفی ساغری

معرفی کوتاه

این شرکت در برنامه آینده کاری خود در نظر دارد :

_ استفاده از كرم ها به عنوان خوراك طيور و ماهي ها

_استخراج آنزيم هاي موجود با كاربرد دارويي و آرايشي را تحقق بخشد.

ایده محوری

توليد كود آلي ورمي كمپوست

محصولات و خدمات

- توليد كود ورمي كمپوست با EC بسيار پايين و آناليز برتر نسبت به نمونه هاي موجود در بازار

- استخراج آنزيم دارويي از بدن كرم در مقياس آزمايشگاهي

- شركت در نمايشگاه هفته پژوهش (سال هاي 87،88و89)

_شركت در همايش "فرصت هاي كسب و كار در زيست فناوري" (سال 89)

- شركت در نمايشگاه گل و گياه خراسان رضوي (سال 90)

- شركت در نمايشگاه گل و گياه خراسان جنوبي (سال 90)

اطلاعات تماس:

آدرس:مشهد _ دانشگاه فردوسی مشهد ،مرکز رشد دانشگاه مهندسی

تلفن:05117297601

ایمیل: :saba.coop.co@gmail.com

وب سایت: www.saba-organic.com

2065 :تعداد دفعات بازید