مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

معرفت پردیس طوس

نام مدیر عامل:حسین کشیری

زمینه فعالیت: تامین محتوا و چاپ کتابهای چند زبانه

ایده محوری:تامین محتوا و چاپ کتابهای چند زبانه با دیدگاههای فرهنگی و علمی

معرفی کوتاه:

این شرکت در سال1384 تأسیس گردید. و بر اساس مجوز های موسسه در زمینه های تامین محتوا و چاپ کتابهای چند زبانه و برگزاری دوره های تخصصی ویژه برای دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت تربیت مدرس زبان و ایجاد بستر جهت فعالیت های کار آزمایانه فعالیت دارد.

محصولات و خدمات:

-شیوه های ترجمه متون از انگلیسی به فارسی (در حال چاپ)

- در سخن مجموعه 11حدیث از امام علی(ع) به چند زبان

-مجموعه کتابهای شاهنامه فارسی شامل 6جلد داستان

-داستان راستان(در حال چاپ)

شاهنامه فردوسیColor book-

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده منابع طبیعی ،مرکز رشد2

تلفن: 8761872-0511

http://pardistoos.com/ سایت: pardistoos@gmail.comایمیل:

3438 :تعداد دفعات بازید