مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

شركت تحقيقات صنعني آفتابگردان تابان شرق

مدیر عامل: نويد يكتاي

زمینه فعالیت: برق، الكترونيك، انرژي هاي نو و مكانيك

ایده محوری: ردياب خورشيدي

معرفی کوتاه:

شركت تحقيقات صنعتي آفتابگردان تابان شرق (سيركو)، زير نظر مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد، به منظور ارائه ي خدمات تحقيق و توسعه به شركتها و كارخانجات جهت طراحي محصول جديد، راهاندازي خط توليد، ارتقاي محصولات موجود، ارتقاي فرآيند توليد، آموزش پرسنل و ايجاد و اصلاح ساختارهاي تحقيق و توسعه در سال 1394 تأسيس گرديد. حوزهي اصلي فعاليت سيركو، برق، الكترونيك، انرژي هاي نو و مكانيك است

محصولات و خدمات

ارائه ي خدمات تحقيق و توسعه به شركتها و كارخانجات جهت طراحي محصول جديد، راهاندازي خط توليد، ارتقاي محصولات موجود، ارتقاي فرآيند توليد، آموزش پرسنل و ايجاد و اصلاح ساختارهاي تحقيق و توسعه

اطلاعات تماس

آدس: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - مركز رشد واحدهاي فناور - ساختمان شماره 1 واحد 111

تلفن: 05138837389

وبگاه: www.sircotech.com

ایمیل: info@sircotech.com

417 :تعداد دفعات بازید