مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

رديف

شماره

نام مخترع

تلفن

اختراع

1

322

نادیا نقوی

9155105602

سیستم تصویری اندازه گیری و ثبت تغییرات مکانیکی کامپوزیت های یونی پلیمر فلزی(IPMC)

2

340

سعید کامل ارومیه

9368281513

سیستم نوین جمع آوری کامل ادرار در گاو های شیری در شرایط آزمایش های مزرعه ای

3

349

دکتر احمد رضا بهرامی

9155164297 - 9153015103

ترکیبات و روشی به منظور القاء تمایز زدایی سلولی و بهبود ترمیم

4

357

سجاد سی سخت نژاد

9181332556

تولید اسپرم ماکیان از سلول های بنیادی ژرمی در آزمایشگاه

5

364

فاطمه منفردی

9157071183

دستگاه اتوالفکتومتر(سنجش رفتار انتخاب میزبان در حشرات)

6

372

آقای سعید سبحانی راد

9151182339

تولید شیر غنی شده با عنصر روی

7

373

دکتر رضا مجیدزاده هروی

9153011148

شناسایی وبررسی باکتری های لاکتوباسیل با قابلیت پروبیوتیکی ازدستگاه گوارش مرغ های گوشتی

8

391

سید الیاس طباطبایی زاده

9151099129

طراحی،ساخت وارزیابی ایمنی زایی DNA واکسن های بیان کننده فرم های تغییر یافته هما گلوتینین5 بر علیه ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تحت تیپ H5N1

9

396

سید مصطفی نوعی باغبان

9367642690

ساخت سیستم فوتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله های گرمایی از نوع ترموسیفون

10

412

دکتر محمد رضا باسامی

لگزیان 9153521346

روشی جهت تراآلایی(ترانسفکشن) سلول های بیگانه خوار:ابزاری احتمالی به منظور انتقال بزرگ مولکول ها به سیستم ایمنی

11

418

منصور مشرقی

8797660

نانوباکتری ها:پاتوژن دخیل در ایجاد سنگ های ادراری و کلیوی

12

425

علی اکبر اکبری

8802400

مکانیزم ربات بالا رونده از پله

13

426

علی اکبر اکبری

8802400

پمپ جابجایی مثبت با استفاده از مکانیزم لنگ

14

427

علی اکبر اکبری

8802400

محراب هوشیار الکترونیکی

15

445

دکتر محمدرضا باسامی

9153521346

ساخت و استفاده از پوسته باکتری اشرشیا کلی به عنوان واکسن علیه بیماری آنفولانزا و نیوکاسل طیور

16

446

دکتر جواد سرگلزایی و دکترشاه طهماسبی

9153636841

پوشش های با دوام فوق دفع کننده انواع مایعات و مقاوم در مقابل خوردگی

17

447

الیاس طباطبایی زاده

9151099129

ساخت ادجوانت مولکولی XIAP جهت افزایش بیان آنتی ژن نوترکیب و ارتقای پاسخ های ایمنی

18

451

نوید بندار

9399126058

خالص سازی تری اکسید مولیبدن با استفاده از فرایند مکانوشیمیایی

2786 :تعداد دفعات بازید