مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

ایده پردازان مکاترونیک پارسه

نام مدیر عامل:محمد رحیم ملک بالا

ایده محوری

عرضه ررباتهای خانگی و صنعتی، اشاعه دانش رباتیک و ایجاد زمینه های گسترش آن در صنعت

معرفی کوتاه

این شرکت از سال 1390 در مرکز رشد شروع به فعالیت کرده است و در نظر دارد موارد به شرح ذیل را تحقق بخشد.

1) به نتيجه رساندن طرح هاي صنعتي - رباتيكي در غالب گروه هاي مهندسي ساختار يافته

2)تشكيل گروههاي تخصصي رباتيك جهت شركت درهمايش­ها و مسابقات بين المللي

3)ايجاداولين مركزتخصصي رباتيك درايران باشناسايي وبكارگيري دانشجويان مستعد

4)اجراي پروژههاي صنعتي كارخانجات وموسسات

5)چاپ كتاب وجزوات آموزشي

6)ايجاد كارگاه هاي آموزشي در زمینه طراحی و ساخت ربات هاي صنعتي و بازو­هاي ماهر

مجصولات و خدمات

1) ربات تمام اتوماتيك نظافت چي

Robo-Irman

2)ربات امدادگر باقابليت ويژه

ربات جنگجو

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی ،درب غربی،مرکز رشد و فناوری –واحد فنی و مهندسی

تلفن:09355601495 -8785316

ایمیل:R.malekbala@modares.ac.ir

1677 :تعداد دفعات بازید