مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام شركت : زيست فناور توس

نام مديرعامل : دكتر فرهاد شكوهي فر

عنوان ايده محوري : تعيين هويت و گواهي نهال هاي مثمر

معرفي كوتاه :

شركت با بهره گيري از دستاوردهاي نوين علمي در عرصه هاي ژنتيك مولكولي و زيست فناوري، در زاستاي توليد فرآورده هاي حياتي فعاليت خواهد نمود. يكي از محورهاي آغازين توليد نهال مثمر گواهي شده است. با توجه مشكلات مربوط به تشخيص ارقام مختلف و همچنين اطمينان از عدم آلودگي هاي ميكروبي اين شركت با استفاده از تكنيك هاي نوين نسبت به تعيين هويت نهال ها و ارائه نهال هاي تاييد شده اقدام خواهد نمود

محصولات و خدمات :

تعيين هويت نهال ها جهت متقاضيان احداث باغ - پيش فروش نهال ارقام جديد با هويت ژنتيكي يكسان - ارائه نهال هاي سالم

اطلاعات تماس :

09155584644


1563 :تعداد دفعات بازید