مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

پارس رباتيك

نام مدير عامل:كمال وحدتي

زمينه فعاليت:فني و مهندسي

ايده محوري: علم و دانش رباتيك و عرضه ربات هاي صنعتي

معرفي كوتاه:

اين شركت در سال 1389 با هدف ايجاد و توليد ربات هاي صنعتي و خانگي و اشاعه دانش رباتيك تأسيس گرديد. و هم اكنون در زمينه تحقيقات ، مشاوره ،طراحي و ساخت ربات، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و سمينار ، شركت در مسابقات و برگزاري آن، چاپ كتاب و مقالات دانش رباتيك فعاليت د ارد.

محصولات و خدمات:

-ربات نظافت چي نسل اول

-ربات نظاف چي نسل دوم

-ربات امدادگر

-ربات جنگجو

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد،جنب دانشکده مهندسی،مرکز رشد شماره1

تلفن:

Rah_mal2007@yahoo.comايميل:

1698 :تعداد دفعات بازید