مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:حرارت گستر پاژ

عنوان ایده محوری:تولید و شبیه سازی ساینیر هبریدی(مدل ازینرم افزاری و ساخت صدایر های هیبریدی)

توضیح ایده محوری:امروزه یکی از مواردی که به طور گسترده هم اکنون در صنایع و کارخانجات کشور مورد توجه قرار گرفته است، موضوع مهم محیط زیست وبهداشت کارکنان است. در گذشته توجه بیشتر صنایع به استانداردهای کیفیت و افزایش کیفیت محصول بود.در این بین استانداردISO 9001 بسیار رایج وشایع شد. در حالی که هم اکنون چه در جوامع پیشرفته وچه کشورهای در حال توسعه علاوه بر توجه رضایت مشتری و افزایش کیفیت محصول،به صورت ویژه به مسائل محیط زیست وحفظ ایمنی وبهداشت کار نیز توجه میگردد.و الزام شدن برخی استانداردهایی مانند ISO 14001 (استاندارد محیط زیست) و OHSAS18001 (استاندارد ایمنی وبهداشت شغلی)رو به گسترش در صنایع وکارخانجات است. در این بین یکی از مواردی که هم به عنوان یک جنبه زیست محیطی و هم بهداشت شغلی مطرح است ،موضوع صدا وآلودگی صوتی است. اکثر تجهیزات در کارخانجات به دلیل عبور سیال ویا وجود تجهیزات دوار موجب ایجاد نویز ،ارتعاش و تولید صدای نا هنجار می گردد که محیط اطراف را آلوده نموده و فضای نا مناسبی را برای کار فراهم می آورد.لذا این شرکت هدف اول واصلی خود را توجه به محیط زیست وکاهش آلودگی های صوتی رار داده و در این راستا قصد دارد به صورت تخصصی به طراحی وساخت صداگیر برای صنایع و کارخانجات مختلف با پروسه های گونا گون اقدام نماید

1940 :تعداد دفعات بازید