مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:فناوری اطلاعات کاسبرگ

عنوان ایده محوری:تولید وارائه نرم افزار های تحت وب به زبان فارسی

توضیح ایده محوری: هدف ارائه نرم افزار هایی است که در بازار وجود ندارند یا با کیفیت مطلوب نیست.محصولات شرکت کاملا به صورت تحت وب،تحت اینترنت و اینترانت اجرا می شوند.همچنین این محصولات قابل ارائه به بازار بین المللی را نیز دارد.

1746 :تعداد دفعات بازید