مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

پارس رباتیک

عنوان ایده محوری:

توليد صنعتي ربات نظافت چي

توضیح ایده محوری:

این ربات ، رباتی است که با استفاده از مکانیزم و شکل هندسی و و وسیله های دفاعی گنجانده شده در آن اقدام به دفاع از اشیاء و افراد نموده و آن ها را در برابر خطرات محافظت می­کند . ربات دارای شکل هندسی چند وجهی غیر منتظم می باشد .

دلیل استفاده از این شکل ، توانایی برگشتن به حالت عادی در هنگام چپ شدن ربات بر اثر ضربات وارد شده و عوامل ناخواسته ای که در هنگام محافظت ممکن است ایجاد شود .

اين ربات توانايي آن را دارد كه با حركت در جهات گوناگون و شناسايي اطراف خود به كمك سامانه هدايت كه توسط كاربر انجام مي گيرد به دفاع از انسان ها و اشياء نمايد .

ربات بدليل مجهز شدن به موتور و سيستم انتقال قدرت پيشرفته و قوي توانايي تقابل با نيرو هاي زياد را دارا بوده و از اين رو مي تواند علاوه بر جابجا نمودن وزن زياد خود اشياء و وسايل سنگين را جابجا نمايد .

اين ربات با استفاده از نزم افزار catia طراحي شده است كه تمام عمليات جايگذاري و طراحي محل بهينه چرخ ها در ربات با استفاده از آن انجام شده است.

1503 :تعداد دفعات بازید