مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

داده پردازي تلاش و توسعه

عنوان ایده محوری:

بازيافت زباله الكتزونيكي

توضیح ایده محوری:

دردسرهاي افزايش زباله­هاي الکترونيکي در جهان، امروزه به دغدغه­ي اکثر دولت­ها تبديل شده است. به همان نسبت که شاهد افزايش ضريب نفوذ وسايل جديد الکترونيکي و توليد تجهيزات جديدتر با فناوري هاي نوين­تر هستيم، خروج فناوري­هاي نسل گذشته باعث افزايش چشم­گير اين نوع ضايعات شده است. بطوريکه براساس گزارش سازمان ملل بين 20 تا 50 ميليون تن زباله­ الکترونيکي در سال توليد مي­شود. مسلم است که ايران نيز به عنوان يک کشور در حال توسعه از اين معضل مصون نيست. حجم وسيع زباله هاي الکترونيکي در ايران مشکلات جدي را در بر دارد و ايجاد يک مرکز بازيافت اين مشکلات را تاحد زيادي مرتفع مينمايد.

2382 :تعداد دفعات بازید