مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

شركت ريز مولكول دانا

عنوان ایده محوری:

توليد آنزيم هاي صنعتي و ارائه خدمات مولكولي

توضیح ایده محوری:

با پيشرفت هاي بيوتکنولوژي در جنبه هاي مولکولي، ديدگاه ها و روش هاي معمول در صنايع وابسته به آنزيم ها، داروها و مواد شيميايي با منشاء بيولوژيک و عرصه هايي چون تشخيص بيماري ها، سموم، تقلبات و ... به طرز فزاينده تغيير يافته است. بطوريکه بسياري از روش هاي مولکولي جايگزين آن ها شده است. البته لازمه شيوع اين تحول در هر کشور وجود ساختارهاي علمي، صنعتي و حلقه هاي ارتباط اين دو مي باشد، در غير اينصورت وارد کردن محصولات تنها راه جبران احتياجات مي باشد که هم اکنون در کشور رايج است.

4498 :تعداد دفعات بازید