مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

پایا فناوران فردوسی

عنوان ایده محوری:

طراحي و ساخت دستگاه‌هاي اندازه گيري بلا درنگ حجم سوخت در مخازن

توضیح ایده محوری:

سامانه اندازه گيري بلادرنگ حجم سوخت در مخازن يك محصول كاملا بومي است كه در مخازن سوخت جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي نصب شده و حجم سوخت موجود در اين مخازن را از طريق نمايشگري كه در دفتر جايگاه نصب شده است به مسئول جايگاه نشان داده و همچنين مي تواند اين اطلاعات را براي شركت نفت منطقه نيز ارسال كرده و باعث هماهنگي در عرضه سوخت در سطح كشور و همچنين كاهش اتلافات گردد.

اين سامانه در داخل كشور به شماره 44343 ثبت اختراع گرديده و همچنين داراي تاييديه علمي از دانشگاه فردوسي مشهد به شماره 42515 مي باشد.

1761 :تعداد دفعات بازید